Távfelügyeleti szolgáltatások

Betörésjelzés
A védendő ingatlanban felszerelt érzékelők (mozgásérzékelők, üvegtörés érzékelők, nyitásérzékelők, rezgésérzékelők, infrasorompók, szabotázskapcsolók, stb.,) jelzik az illetéktelen behatolást. Amennyiben a Megbízó a riasztást követően egy percen belül a helyes kóddal a riasztást megszünteti, a riasztás nem minősül éles riasztásnak, ezért azt semmilyen intézkedés nem követi.
 
Speciális érzékelők jelzései
Hőmérsékletesést vagy emelkedést jelző berendezések (Közért hűtőrendszere), vízszintérzékelőt, gázszivárgás érzékelőt, stb.
 
Tűzjelzés
Az előfizetőnél telepített füstérzékelők jelzései alapján a távfelügyeleti központ tűzjelzések azonosítására is képes. A tűzoltóság vakriasztásra történő kivonulása nagyobb összegű díjfizetést jelenthet.
 
Kényszer alatti nyitás ill. "támadás" jelzés
A "kényszer alatti nyitás"-ra akkor lehet szükség, ha a védett objektumba történő bemenetkor éri támadás a tulajdonost. Ez esetben a kód beütését a támadó normál nyitásnak fogja látni, de ilyenkor a távfelügyelethez "kényszer alatti nyitás" jelzés érkezik.) A távfelügyeleti központ a "kényszer alatti nyitás" és pánik jelzés esetén a rendőrséget is értesíti.
 
Orvosi segítségkérést
A sürgős orvosi beavatkozást kérő jelzés akár mobil (gépjármű távirányító méretű) eszközzel is leadható. Az "orvos!" jelzés beérkezésekor az előre, pontosan megadott orvost értesítik diszpécsereink. (Pl. szívbetegség esetén kardiológus szakorvos). 
 
Tesztjelzés
A riasztórendszer általában 24 óránként tesztjelzést küld a távfelügyeleti központnak, melynek segítségével az adatátvitel működését kontrollálja. A beérkező teszteket a felügyeleti állomás naponta értékeli, és értesíti Önt, ha tesztelmaradás-hibát jelez a számítógép. Teszt figyelés csak azon riasztóközpontok esetén végezhető, amely típusoknál a központi egység órája időeltolódás nélkül, naponta ugyanazon időpontban képes e jelzéseket továbbítani. A 24 órás tesztjelentést a legtöbb biztosító társaság is előírja.
 
Szabotázs jelzés
A riasztórendszer nyugalmi állapotban (nyitott állapotban) is érzékeli a felszerelt eszközök és vezetékek rongálását, és ezeket a jeleket is beküldi a távfelügyeleti központba.
 
Műszaki jelzések
A központi egység a saját működéséről szóló információkat is elküldi a távfelügyeletnek. Ilyen jelzések lehetnek például: áramszünet, akkumulátor hiba, stb.,) is programozható. Az áramszünet jelzésére különböző intézkedési lehetőséget ajánlunk Ügyfeleinknek. A telepített rendszerek rendelkeznek saját akkumulátorral, amiről a hálózati feszültség kimaradása esetén zavartalanul működnek. Az akkumulátor hibát a helyi riasztóközpont nem a teljes lemerülés idejében küldi a távfelügyeletre, általában még néhány óra (4-6 óra) biztonságos működés elvárható a rendszertől. A műszaki távfelügyelet külön kérésre megrendelhető, és akár karbantartási szerződéssel is kombinálható.
 
Nyitás-zárás elmaradás figyelése
A felügyelt objektumhoz hozzákapcsolható egy speciális szoftver, melynek segítségével az Ön által megadott időben történő zárás elmaradása esetén a diszpécser értesíti Önt. 
 
Ügyfél azonosító jelszó
Betörés, tűz, pánik, orvos, kényszernyitás jelzés esetén diszpécser indítja a kivonuló készenlétet, amelynek a visszahívására a jelzés beérkezésétől számított 3 percen belül jelszó elhangzása után kerülhet sor. Az ügyfél azonosító jelszó önálló alkalmazása esetén további jogosultságokat is biztosít Önnek, például: telefonon keresztül lekérdezheti diszpécserünktől az objektum állapotát.
 
Ellen jelszó
Alkalmazására is sor kerülhet, ha Ön szeretne megbizonyosodni róla, hogy valóban a távfelügyeleti központból hívták-e. A diszpécserek ezzel, az Ön által meghatározott jelszóval azonosítják magukat Ön felé. 
 
Eseménylista
A riasztás tényét rögzíti a számítógéphez kapcsolt nyomtató, a számítógép memóriája is, így későbbiekben minden esemény visszaellenőrizhető. A beérkezett jelzéseket egy évig tároljuk, így ezen idő alatt bármikor listázhatóak. Az eseménylistát külön kérésre megküldjük Önnek eseti jelleggel, vagy tartós megrendelés esetén minden hónapban automatikusan.
 
Kapukulcs
A kivonuló készenléti egység kapukulcsokkal is rendelkezhet, aminek birtokában alaposabb külső ellenőrzést tud végrehajtani. A kapukulcs őrző szolgáltatás díjfizetés ellenében vehető igénybe. 
 
 
Karbantartási szerződés
A riasztórendszerek rendszeres karbantartását a biztosító társaságok előírják, és szakmailag is javasolt. Rendszeressége a körülményektől (pl. szennyezettség, használók száma) de minimum évente egyszer szükséges. Karbantartási szerződéssel rendelkező Ügyfeleinknek vállaljuk, hogy a karbantartások között előforduló jelentősebb műszaki hibák elhárítását a hiba bejelentésétől számított 24 órán belül megkezdjük. Jelentősebb hibának a helyi riasztó rendszer működését egészben, illetve nagy részben akadályozó hibát tekintjük. Más esetekben a hibaelhárítás ideje 48 órán belül történik.